Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková, Šárka
dc.contributor.authorKřišťálová, Markéta
dc.contributor.refereeKálal, Jan
dc.date.accepted2014-06-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:07Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:07Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-27
dc.identifier55310
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14063
dc.description.abstractPráce je zaměřena na shromáždění poznatků o rozvoji oboru fyzioterapie na území České republiky. Umožňuje nahlédnutí do vývoje balneologie a také fyzikální terapie, které jsou nedílnou součástí rehabilitační péče. Zahrnuje kapitolu s přehledem významných osobností, jež se podílely nedílnou součástí na rozkvětu tohoto poměrně mladého oboru, a dále poukazuje na historicky důležitá zdravotnická zařízení, ve kterých se rehabilitace utvářela a byla aplikována na prvních pacientech na našem území. Součástí práce je také přepis rozhovoru z osobního setkání s prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc., který mi pokytl cenné informace o osobních zkušenostech z oblasti rehabilitace.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.subjectvýznamné osobnostics
dc.subjectlázeňstvícs
dc.subjectfyzikální terapiecs
dc.titleHistorie fyzioterapie na území České republikycs
dc.title.alternativeHistory of physiotherapy in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on gathering knowledge on the development of physiotherapy in the Czech Republic. It allows insight into the development of hydrotherapy and physical therapy, which are an integral part of rehabilitation. It includes a chapter with an overview of important personalities who participated integral part of the heyday of this relatively young field and also points to the historically important health care facilities in which rehabilitation was formed and applied to the first patient in the country. The work also includes interview transcript from a personal meeting with prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., who provided me with valuable information and personal experiences in the field of rehabilitation.en
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedrehabilitationen
dc.subject.translatedimportant personsen
dc.subject.translatedbalneotherapyen
dc.subject.translatedphysical therapyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie fyzioterapie na uzemi Ceske republiky.pdfPlný text práce654,69 kBAdobe PDFView/Open
Kristalova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce565,25 kBAdobe PDFView/Open
Kristalova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce521,43 kBAdobe PDFView/Open
Kristalova.pdfPrůběh obhajoby práce395,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.