Title: Hluboké vrtání na stroji Multicut 630
Other Titles: Deep holes drilling on the Multicut 630 machine
Authors: Gärtner, Jakub
Advisor: Matějka, Jan
Pivec, František
Referee: Fulemová, Jaroslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14113
Keywords: dělové hluboké vrtání;ejektorový systém;STS (BTA) systém;pilotní díra;vzpěr;řezné médium
Keywords in different language: gun deep drilling;ejector system;STS (BTA) system;pilot hole;struts;cutting medium
Abstract: Cílem této práce je shrnutí dostupných informací o hlubokém vrtání aplikované na stroj Multicut 630. První část bakalářské práce obsahuje jednotlivé způsoby hlubokého vrtání. Další pak charakter multifunkčního centra a hluboké vrtání na něm prováděné. Poslední část této bakalářské práce se zaměřuje na problémy vzniklé při hlubokém vrtání na použitém stroji.
Abstract in different language: The aim of my thesis is an overview of available information concerning and the depth drilling done with the help of it. The first part of the Bachelor´s thesis contains various types of depth drilling. The following part looks at the characteristics of the multifunctional centre and the depth drilling done on it. The last part of this thesis deals with problems arising while depth drilling on the machine used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Gartner_-_bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - GARTNER.PDFPosudek vedoucího práce715,04 kBAdobe PDFView/Open
Opo - GARTNER.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Gartner.PDFPrůběh obhajoby práce366,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.