Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 157
Přibíková, Petra
Návrh kritérií pro hodnocení dodavatelů dle kvality

This thesis provides evaluation of current criteria for rating of suppliers in a production company. There are certain quality based criteria designed to be introduced into existing company documents.

Laudát, Vít
Tvorba technické části katalogu fréz

The bachelor thesis describes the basic ways of milling and indicates their appropriate use.

Rešlová, Pavlína
Analýza příčin zmetkovitosti vyráběných desek do forem pro vstřikování plastů

The aim of this work is to find a possible cause of defects caused during the production of plates for injection molding. To solve the problem is described the basic distribution of plastics, the processing and description of basic injection molds. The problem is solved b...

Laudát, Vít
Tvorba technické části katalogu fréz

This thesis includes principles and knowledges about types of milling. These milling types are down-cut milling and ordinary milling, production of groove with milling cutter and side milling. Thesis includes also the base material for the creation of internet aplication for calculation ...

Hála, Martin
Optimalizace šneku pro lisování dřevěných pilin

The thesis solves the problem of low durability and durability of the screw for pressing of wood chips. It focuses on increasing them by optimizing material selection, heat treatment and surface treatment.

Hamberger, Adam
Technologie výroby a návrh vložky válce maloobjemového motocyklu

This work deals with cylinder Jawa 50 in order to maximize of power characteristics. After technical details detection of the original cylinder was in motion the technical design of the cylinder liner to racing use of the motorcycle. Except the technical design deals this work...

Nguyen, Anh Vu
Zavedení nového produktu na trh ve společnosti Systherm s.r.o.

This bachelor thesis deals with the introduction of a new product on the market regardless of the quality of the company SYSTHERM s.r.o .. Based on those technologies are developed proposals for various types of controls, so that the whole process of introducing the product&#x...

Blumentrit, Tomáš
Aktualizace školení BOZP v kovoobrábění pro účely výuky

Bachelor thesis contains all necessary information regarding safety and health. Training students and staff. Presentation of the Faculty of Engineering and the Department of machining technology. Evaluation prior to the KTO and draft training for students in the classroom in industrial labor...

Mrázek, Martin
Optimalizace parametrů laseru pro značení SK a Cermetu

The work deals with the change of surface quality using a laser mar-king. The review part describes the theory of the laser marking and the theory of surface roughness measurement. In the experimental part were made three measurements. The effort was to find the para-meters&#x...

Prokešová, Lucie
Návrh pracoviště sekretariátu z hlediska ergonomických požadavků

This thesis deals with the analysis of the workplace of the secretariat of the Department of Machining Technology. The aim is to design the workplace in terms of ergonomic requirements regarding to the characteristics of the work and layout of the room.

Dziamidau, Vitali
Návrh technologie demontáže nábojnic pro účel recyklace

Bachelor's thesis is aimed at technological aspect of recycling of used hunting cartridges. Within this work there were proposed two technological solutions for the automation of the disassembly plastic and brass parts of cartridges. One of the most important requirement for the dev...

Kaufnerová, Aneta
Využití nástrojů řízení kvality ve společnosti Kdynium a.s

The main purpose of this undergraduate thesis is to locate and eliminate the cause of higher rate of defective product output at Kdynium a.s. in 2016. The first part of the thesis introduces the company and used technology. The next step is a characterization of chosen&#x...

Bublík, Ondřej
Konstrukce upínacího přípravku pro skupinu konstrukčních dílců v SW Catia V5

This thesis contains several methods of designing special fixtures. Thesis is focused on construction special fixture for our part. The model of the fixture is made in software Catia V5.

Pekárek, Pavel
Parametrizovaná víceosá distribuce obráběcích programů lůžek VBD pro výrobu řezného nástroje

The goal of this thesis is to create the program in Heidenhain system for The housings of indexable inserts. This thesis is focused on the issue of multiaxis transformation.

Slanec, Martin
Návrh technologie výroby střižníku pro akustické výplně automobilů

This work is focused on the proposal of production technology for cutting tool. The work includes analysis of technological shape of component and analysis of the means of production. Part of the work is also a way of creating machining strategy in the software Catia V5

Teršlová, Dita
Návrh racionalizačních opatření na pracovišti obráběcího centra DMF 260/7

Objective of the bachelor thesis is to propose rationalization measures in the workplace of a machining center. Assessment of current state of the workplace will be judged on the basis principles of lean production methods. Relevant rationalization measures at the end of the work&#...

Skřivanová, Nikola
Hodnocení zdravotních rizik při ruční montáži lopatek parních turbín

The thesis evaluates health risks when manuály installing steam turbine blades. In the introduction will be approached the ergonomocs and its application in manufacturing practices. Then the workplace and the work of operators will be characterized. And in the last part the results ...

Svobodová, Tereza
Zhodnocení zdravotních rizik vybranými ergonomickými metodami

Bachelors thesis describes the ergonomic analysis of the company Daikin. The point is assessing the physical load on the identification of the workplace and the possible proposal of innovative measures.

Pipek, Tomáš
Posouzení pracoviště montáže na základě ergonomické analýzy

This bachelor thesis deals with evaluation of the assembly workplaces with ergonomic analyzes in the company JTEKT. For the evaluation of the given issue in the workplace has been selected optimal ergonomic method OWAS, which was also evaluated based on the time studies created...

Marek, Josef
Návrh výroby nábojů předních a zadních kol formule

The bachelor thesis contains a proposal for the production of front and rear formula wheel hubs. The work describes technology of construction, selection of production machinery, tools and technology of production. In conclusion, there are NC programs for the production of...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 157