Title: Využití simulace procesu tisku z kovových materiálů
Other Titles: Use of metal printing process simulation
Authors: Kroužecký, Vít
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Povolný Michal, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48873
Keywords: topologická optimalizace;kovový 3d tisk;aditivní technologie
Keywords in different language: topology optimization;3d metal printing;additive manufacturing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím simulace tisku z kovových materiálů, aplikací topologické optimalizace a následnou simulací procesu tisku. Cílem bakalářské práce je snížení hmotnosti zadaných součástí a návrh výrobní technologie.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of simulation of printing from metallic materials, application of topological optimization and subsequent simulation of the printing process. The aim of the bachelor thesis is the lightweighting of the specified components and the design of the production technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KROUZECKY_BP_2022.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,56 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,92 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.