Title: Zvýšení produktivity výroby otvorů nástroji s VBD vyrobených 3D tiskem
Other Titles: Increase in productivity of hole production by using tools with indexable inserts made by 3D printing
Authors: Tušl, Ladislav
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Teplý Radek, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48871
Keywords: vrták s vbd;konstrukce;chladicí kanál;aditivní výroba;obrábění
Keywords in different language: drill with indexable inserts;construction;cooling channel;additive manufacturing;machining
Abstract: Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na výzkum v oblasti chladicích kanálů řezných nástrojů a na úpravu řezné části vrtacích nástrojů. Pro inspiraci a zamyšlení je nahlédnuto do sortimentu světových strojírenských firem, zabývajících se výrobou řezných nástrojů. Cílem praktické části bakalářské práce byl konstrukční návrh vrtacího nástroje a návrh různých typů chladicích kanálů, jejich výroba a testování.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on research in the field of cooling channels of cutting tools and on the modification of the cutting part of drilling tools. For inspiration and reflection, is viewed at the range of global engineering companies engaged in the production of cutting tools. The aim of the practical part of the bachelor's thesis was the construction plan of the drilling tool and construction plan of other variants with different cooling systems, their production and testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ladislav_Tusl.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,85 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,61 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.