Title: Racionalizace technologie obrobení zadané součásti ve vybraném SW
Other Titles: Rationalization of machining technology of a given part in the selected SW
Authors: Skála, Petr
Advisor: Jirásko Aneta, Ing. Ph.D.
Referee: Maršálek Ondřej, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48875
Keywords: solidcam;solidworks;příruba;hm hrubování;imachining;rozpoznání děr;racionalizace
Keywords in different language: solidcam;solidworks;flange;hm roughing;imachining;hole detection;rationalization
Abstract: Cílem práce je převést program pro obrobení příruby ze softwaru VISI SURF5 do softwaru SolidCAM a racionalizovat technologii obrobení. Práce se věnuje problematice hrubování, plynulého 5 - ti osého obrábění a automatizaci vrtání.
Abstract in different language: The aim of the work is to transfer the program for flange machining from VISI SURF5 software to SolidCAM software and to rationalize the machining technology. The work deals with the issue of roughing, continuous 5 - axis machining and drilling automation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skala_BP.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,64 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,25 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.