Title: Návrh a optimalizace parametrického programu pro frézování typového výrobku v různých řídicích systémech
Other Titles: Design and optimization of a parametric program for milling a type product in different control systems
Authors: Belšán, Jakub
Advisor: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Sýkora Jindřich, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48872
Keywords: parametrické programování;cykly;logické funkce;podprogramy heidenhain;sinumerik
Keywords in different language: parametric programming;cycles;logical functions;subroutines;heidenhain;sinumerik
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce byla tvorba parametrického porgramu pro zadanou typovou součást od firmy STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. Po navržení různých verzí programu, jsou jednotlivé varianty porovnány a je vybrán nejvýhodnější program pro firmu Streicher. Výstupem práce je optimalizovaný parametrický program vytvořen pro co největší unevarálnost použití.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor's thesis was to create a parametric program for a given type part from the company STREICHER, spol. s r.o. Pilsen. After designing different versions of the program, the individual variants are compared and the most advantageous program for Streicher is selected. The output of the work is an optimized parametric program created for the greatest possible usability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BELSAN_2022.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,77 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,77 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.