Title: Experimentální měření řezných sil
Other Titles: Experimental measurement of cutting forces
Authors: Pražák, Jan
Advisor: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Jirásko Aneta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48874
Keywords: řezná síla;obrobek;průměr obrobku;soustružení
Keywords in different language: cutting force;workpiece;workpiece diameter;lathe work
Abstract: Bakalářská práce obsahuje experimentální měření řezné síly. Nejprve byla síla měřena při standardním upnutí nože, poté při vyosení soustružnického nože pod osu obrobku a následně byla tyto měření zpracovaná a nakonec porovnána s teorií obrábění.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains experimental measuring of cutting forces. First the force was measured with standard toll clamping, then the tool was offset below the workpiece axis and after that these measurements were processed and finally compared with machining teory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Prazak_220525.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,9 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,81 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.