Title: Analýza procesu měření pro 3D měřicí stroj
Other Titles: Measurement process analysis for 3D measuring machine
Authors: Schwarz, Jan
Advisor: Kubátová Dana, Ing. Ph.D.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48869
Keywords: kvalita;3d měřící stroj;nástroje řízení jakosti;strannost;přesnost;stabilita;linearita;opakovatelnost;reprodukovatelnost měření.
Keywords in different language: quality;3d measuring machine;quality tools;bias;accuracy;stability;linearity;repeatability;reproducibility of measuring
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu procesu měření pro 3D měřící stroj za využití nástrojů kvality pro řízení jakosti. V rámci práce se určuje přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a další vlastnosti 3D měřidla.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the analysis of the measurement process for a 3D measuring machine with using quality tools for quality control. The accuracy, repeatability, reproducibility and other properties of the 3D measuring machine are determined within the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan-Schwarz_Bakalarska_Prace.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,12 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,31 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.