Title: Nekonvenční metody obrábění při výrobě malých otvorů
Other Titles: Unconventional methods of machining in the production of small holes
Authors: Suchánek, Libor
Advisor: Zetková, Ivana
Zetková, Ivana
Referee: Zetek, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14114
Keywords: laser;vodní paprsek;EDM;EMJ;vrtání
Keywords in different language: laser;water jet;EDM;EMJ;drilling
Abstract: První část bakalářské práce popisuje nekonvenční metody obrábění vhodné pro vrtání malých otvorů. Druhá část práce je praktická. Obsahuje výsledky vyvrtaných otvorů čtyřmi různými metodami do ocelového vzorku. Vytvořené otvory jsou porovnány z různých hledisek.
Abstract in different language: First part of bachelor thesis contains a description of unconventional methods of small holes machining. Second part of the thesis includes results of drilling holes. Each hole was drilled by different method to the same steel blank. Holes are compared from different aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Libor Suchanek(2013-2014).pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Suchanek.PDFPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Opo - Suchanek.PDFPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Suchanek.PDFPrůběh obhajoby práce433,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.