Title: Analýza norem času programu NORTNS pro definované technologické operace
Other Titles: Analysis of time standards of program NORTNS for defined machining operations
Authors: Vyskočil, Jan
Advisor: Pokorná, Václava
Pokorná, Václava
Referee: Vyšata, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14121
Keywords: NORTNS;normování práce;normativ;spotřeba strojního času
Keywords in different language: NORTNS;standardization of work;normative;consumption of machine time
Abstract: Předložená práce se zabývá analýzou norem času programu NORTNS pro definované technologické operace. Cílem této práce je objektivně zhodnotit možnosti využití programu NORTNS pro výpočet strojního času. Představit výhody, nevýhody a vyslovit názor, zda je vhodné do tohoto softwaru investovat. Ve své práci jsem se zaměřil především na srozumitelnost ovládání a fakt, zda čas definovaný programem je reálný
Abstract in different language: The presented work deals with the standart time analysis of the program NORTNS for defined technology operations. The aim of this work is objectively evaluate the possibility of using the NORTNS to calculate the machining time. The output of this work is presenting the advantages, disadvantages and express an opinion whether it is appropriate to invest in this software. In my work I have focused primarily on the clarity of the operation and whether the defined time of this program is real.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vyskocil_Jan.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni Vyskocil.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Opo Vyskocil.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vyskocil.PDFPrůběh obhajoby práce407,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.