Title: Typová technologie u vybraného spektra součástí
Other Titles: Type technology for the selected part of the spectrum
Authors: Halml, Jiří
Advisor: Matějka, Jan
Matějka, Jan
Referee: Sklenička, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14130
Keywords: typová technologie;parametrizace;Catia V5;technologický postup;norma času;standardizace
Keywords in different language: standard technique;parameterization;Catia V5;technological procedure;standard time;standardization
Abstract: Bakalářská práce obsahuje postup pro vytvoření parametrického modelu v systému CatiaV5 ve dvou různých variantách. Dále tato práce obsahuje typový technologický postup pro dva typy zadaných součástí. V poslední části práce je popsána a následně stanovena norma času obou součástí.
Abstract in different language: This Bachelor thesis contains a procedure for creating a parametric 3D model in CatiaV5 CAD system. That procedure was made for two different variants. This thesis also contains standard technological procedure for two types of specified components. In the last part of this thesis there is a description and then a definition of the standard time for both components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Typova technologie u vybraneho spektra soucasti_final_A4.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Halml.PDFPosudek vedoucího práce695,45 kBAdobe PDFView/Open
Opo - Halml.PDFPosudek oponenta práce723,29 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Halml.PDFPrůběh obhajoby práce402,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.