Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMelichar, Martin
dc.contributor.advisorHnátík, Jan
dc.contributor.authorNovák, Martin
dc.contributor.refereeKutlwašer, Jan
dc.date.accepted2014-06-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:46Z
dc.date.available2013-10-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-13
dc.identifier60130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14133
dc.description.abstractPráce uvede čtenáře do problematiky obrobkových sond, jejich využití a možnosti, které nabízejí rozdílné řídicí systémy. Hlavní důraz je zde kladen na řídicí systém iTNC 530 od firmy Heidenhain, ve kterém budou zpracovány možné varianty tvorby naměřených dat z měření obrobku pomocí obrobkové sondy. Poslední část práce obsahuje výběr nejvhodnější varianty a zpracování ukládání dat z měření pomocí tohoto řešení.cs
dc.format53 s., 9 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobrobková sondacs
dc.subjectiTNC 530cs
dc.subjectHeidenhaincs
dc.subjectměření obrobkucs
dc.subjectSinumerik 840D slcs
dc.subjectq parametrcs
dc.titleVyužití obrobkové sondy pro měření obrobkucs
dc.title.alternativeWorkpiece measuring with a touch probeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis report introduces a reader to issues of a touch probe, its use and possibilities which different control systems offer. The main goal is to find out how to use a control system iTNC 530 developed by Heidehnain to save data from measuring. There are described a few possibilities which lead to creating a protocol from measuring with a touch probe. The next part of this report contains a selection of the best solution. In the end the protocol is described as well as the best way how to solve the given problem.en
dc.subject.translatedtouch probeen
dc.subject.translatediTNC 530en
dc.subject.translatedHeidenahainen
dc.subject.translatedworkpiece measuringen
dc.subject.translatedSinumerik 840D slen
dc.subject.translatedq parameteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novak_Martin.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Novak.PDFPosudek vedoucího práce670,09 kBAdobe PDFView/Open
Novak OPO.PDFPosudek oponenta práce860,46 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Novak.PDFPrůběh obhajoby práce428,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.