Title: Technická příprava výroby napínací matice
Other Titles: Technical preparation of turnbuckles production
Authors: Rous, Ondřej
Advisor: Vyšata, Jiří
Vyšata, Jiří
Referee: Bebr, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14136
Keywords: matice;harfa;zploštění;CAD;CAM;Catia;upínací přípravek
Keywords in different language: nuts;turnbuckles;harp;flattening;CAD;CAM;Catia;clamping device
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tvorbou veškerých potřebné technické podklady pro výrobu matice. Její součástí je i řešení upínání při výrobě, výkresy upínacího přípravku. NC programy, které byly vytvořeny pomocí CAD/CAM systému Catia V5
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the creation of all necessary technical documentation for manufacturing turnbuckles. It also includes a clamping solutions in manufacturing, drawings camping . NC programs created using CAD / CAM system Catia V5
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROUS.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni Rous.PDFPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Opo - Rous.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Rous.PDFPrůběh obhajoby práce418,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.