Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZetek, Miroslav
dc.contributor.advisorZetek, Miroslav
dc.contributor.authorZacharenko, Roman
dc.contributor.refereeNarovec, Josef
dc.date.accepted2014-08-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:49Z
dc.date.available2013-10-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:49Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-26
dc.identifier60148
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14140
dc.description.abstractHlavní náplní této práce je zhodnocení současného stavu ve výrobě otvorů FRP kompozitů. Současný stav je popsán z hlediska obrobitelnosti a kvalitě povrchu vzhledem k použití vhodného nástroje. Detailněji jsou popsány dvě metody výroby otvorů a to vrtání a frézování. Byly popsány hlavní faktory ovlivňující kvalitu povrchu při obrábění otvorů. V experimentální části jsou zkoumány a porovnány kvality povrchu otvorů, obráběny frézováním při různých posuvových rychlostech.cs
dc.format51 s. (48 495 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjectFRPcs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectmatricecs
dc.subjectobrobitelnostcs
dc.subjectdelaminacecs
dc.subjectřezné podmínkycs
dc.subjectkvalita povrchucs
dc.titleVýroba otvorů při obrábění kompozitních materiálůcs
dc.title.alternativeHoles production when machining composite materialsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to valorize evaluate options of holes production FRP composite materials. Current option is described in terms of machining and quality machined surface to using apropriate cutting tools. There are described two machining methods of holes production, drilling and milling. It was described the main factors affecting surface quality when machining holes. In experimental section was examined and compared quality suface of holes by milling when differents cutting speed.en
dc.subject.translatedcompositeen
dc.subject.translatedFRPen
dc.subject.translatedfibreen
dc.subject.translatedmatrixen
dc.subject.translatedmachiningen
dc.subject.translateddelaminationen
dc.subject.translatedprocess parametersen
dc.subject.translatedsurface qualityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Roman Zacharenko_2013-2014.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Zacharenko.PDFPosudek vedoucího práce935,57 kBAdobe PDFView/Open
Opo - Zacharenko.PDFPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Zacharenko.pdfPrůběh obhajoby práce415,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.