Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFulemová, Jaroslava
dc.contributor.advisorFulemová, Jaroslava
dc.contributor.authorHerzer, Jan
dc.contributor.refereeJanda, Zdeněk
dc.date.accepted2014-08-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:50Z-
dc.date.available2014-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:50Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-25
dc.identifier60923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14144
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje popis výroby a popis opravy forem pro vstřikování plastů založený na praktických zkušenostech. V práci je dále obsažen výčet nástrojových materiálů používaných pro výrobu forem a kapitola věnující se strojnímu a nástrojovému vybavení. Jejím cílem je přinést kompletní a podrobný soubor informací věnující se dané problematice, zejména pak opravě forem.cs
dc.format102 s. (111 214 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectopravacs
dc.subjectnástrojové materiálycs
dc.subjecttechnologie obráběnícs
dc.subjectstrojní parkcs
dc.subjectopravna foremcs
dc.subjectnástrojárnacs
dc.titleVýroba a oprava forem pro vstřikování plastůcs
dc.title.alternativeManufacture and repair of molds for plastic injectionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis contains a description of the manufacture and description of repair of injection molds based on practical experiences. The work also contains a list of tool materials used for production of molds and chapter devoted to the machinery and cutting tools. Its aim is to provide a complete and detailed set of information dealing with this issue, especially repair of injection molds.en
dc.subject.translatedinjection molden
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedrepairen
dc.subject.translatedtool materialsen
dc.subject.translatedmachining technologyen
dc.subject.translatedmachineryen
dc.subject.translatedrepair shop of molds for plastic injectionen
dc.subject.translatedtool shopen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_HERZER.pdfPlný text práce7,67 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Herzer.PDFPosudek vedoucího práce902,13 kBAdobe PDFView/Open
Opo - Herzer.PDFPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Herzer.PDFPrůběh obhajoby práce402,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.