Title: Měřící technika v provozech tepelného a chemicko-tepelného zpracování
Other Titles: Measurement technique in heat and chemical heat treatment
Authors: Navrátil, Ladislav
Advisor: Hájek, Jiří
Hrbáček, Petr
Referee: Beneš, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14145
Keywords: chemicko-tepelné zpracování;cementace;nitridace;měřicí technika;mikrostruktura;mikrotvrdost;uhlíkový potenciál;dusíkový potenciál
Keywords in different language: chemical-heat treatment;carburizing;nitriding;measurement techniques;microstructure;microhardness;carbon potential;nitrogen potential
Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá měřící technikou v provozech tepelného a chemicko-tepelného zpracování. Poskytuje stručný přehled měřidel používaných v průmyslu. Dále se zabývá měřidly, které jsou použity na lince chemicko-tepelného zpracování na ZČU.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the measurement techniques in heat and chemical-heat treatment operations . It provides a brief overview of the measuring instruments used in the industry. It also deals with measuring instruments that are used on the line of chemical-heat treatment on the Western Bohemian University.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Navratil.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Navratil.tifPosudek vedoucího práce83,55 kBTIFFView/Open
OP_Navratil.tifPosudek oponenta práce162,43 kBTIFFView/Open
Prubeh_Navratil.tifPrůběh obhajoby práce54,71 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.