Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 67
Vítovec, Vilém
Hodnocení kvality ozubených kol vhodnými metodami NDT

Bachelor thesis is focused on non-destructive testing of mate-rials with respect to the use of gears and components used for gearing. In theoretical part are captured non-destructive tests for the evaluation of gears and other machine components. In addition there are also mentioned...

Šimon, Petr
Vlastnosti ODS ocelí určené pro reaktory IV. generace

The theoretical part of the bachelor deals with the description, the use, production and welding technology ODS steel. The practical part includes measuring grain size, measuring microhardness by Vickers, tensile tests for high temperature, chemical composition and method of EBSD ODS steels.

Tochylin, Mykhailo
Příprava vysoce prokovaného polotovaru pro výrobu obráběcího nástroje

The aim of the thesis is to verify the technological process of forging the high-speed tool steel, which had been implemented with the high deformation degree by repeating of the upseting and drawing out forging operations to achieve a very fine homogeneous structure. This way...

Michálek, Pavel
Návrh materiálu pro oplachovou vanu chromovací linky

The goal of this thesis is to select suitable material for rinsing bath in chrome plating line. The line is in Buzuluk a.s. company and is designed for piston ring plating. Chrome plating process, various types of rinsing baths and corrosion principles are described...

Hajšman, Jan
Mikrostruktura a vlastnosti kompozitních materiálů na polymero-organické bázi

This bachelor thesis is focused on characterisation and quantitative evaluation of polymer-organic composites microstructure. The main objective is to develop a method of metallographic examination of polymer-organic composites.

Melzer, Daniel
Vyhodnocování lomového chování ocelí na vzorcích malých rozměrů

This thesis is focused on mechanical testing of metallic materials using miniaturized specimens. There are compared results obtained from tensile tests, impact tests and fracture toughness tests carried out on the standard and miniaturized specimens. Fracture toughness tests were performed on...

Němec, Josef
Optimalizace naprašovaných ZnO:Al vrstev pro flexibilní nanogenerátor napětí

The main aim of this work is to optimize the deposition of ZnO:Al layer so that it can replace the ITO layer in the flexible nanogenerator. There is described a flexible nanogenerator based on ZnO nanostructures in the introduction. In the next part are described the ...

Zmeko, Jan
Dosahování vysokých pevnostních hodnot u nově navržené koncepce pružinové oceli

The bachelor thesis deals with the comparison of effect of cooper on steel spring 40SiCr for the purpose of finding optimal heat treatment for improvements in mechanical properties. In the introduction, descriptions are given of heat treatment steels and precipitation process. In the&#x...

Nováček, Petr
Možnosti využití CHTZ pro zvýšení životnosti řetězu jízdního kola

Bachelor thesis deals with different possibilities how to protect the surface of the main chain material against adverse influences of working environment. The aim of this work is to suggest and prove the right method of heat treatment which ensures increasing of bicycle chain ...

Rubešová, Kateřina
Zpracování středně uhlíkové nízkolegované oceli v semi-solid stavu

This bachelor thesis deals with the possibilities of processing medi-um-carbon low-alloy steel using a semi-solid processing. The aim of this work was to apply this kind of processing for the steel 30MnVS6, with a relatively narrow forming interval. During the first experimets, several&...

Mach, Josef
Korelace výsledků zkoušek únavy získaných na klasických a miniaturních vzorcích

The bachelor thesis contains an introduction to problems connected with fatigue damage of the material. It describes the character of fatigue damage and determinating of fatigue characteristics. The aim is to determine the correlation between the results of the fatigue tests performed o...

Virágová, Pavla
Hodnocení lokálních mechanických vlastností a mikrostrukturních změn zirkoniových slitin po vysokoteplotní oxidaci

The objective of this bachelor work is nanoindetation analysis Zr-based alloy. That alloy is being used as a fuel cladding tubes in nuclear power plants. Specimens Zircaloy-4W were exposed for various time in different temperatures at the laboratories of ÚJP Prague. Nanoindentation...

Janda, Tomáš
Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a korozní vlastnosti ložiskových kuliček

This bachelor thesis deals with the influence of heat treatment of bearing balls made of AISI 440C stainless steel on its microstructure and corrosion characteristics. The theoretical part describes the bearing and corrosion resistant steels, which focuses on martensitic stainless steels and...

Melzer, Marek
Aplikace a porovnání kontaktního a bezkontaktního měření deformace

This thesis deals with the problem of measuring the deformation of the test specimen. Deformation of the specimen was measured by a combination of contact and contactless measurement methods. Using the measured data the results of deflection were evaulated for both methods. Then th...

Papež, Petr
Elektrochemické vlastnosti kompozitních tvrdochromových povrchových úprav

The work deals with the relationship between the corrosion properties and composition of the composite chromium surface layers. The review part describes theory of chromium plating and corrosion. In the experimental part the measurement of the corrosion properties of different types of ...

Hadari, Jakub
Faktory ovlivňující korozní odolnost lopatek parních turbín

The Bachelor's work deals with observation of origins of corrosion on steels determined for production of steam turbine vanes. The first part includes theory of clasification corrosion, its origins and the effecting mechanism. In the second part there is explained method of cyclic&#...

Vítek, Jan
Vypracování doporučení pro vývoj chemického složení u vysoce legované Mn oceli (hadfield)

Bachelor thesis is focused on elaboration of recommendations for development of chemical composition and complex analysis of submitted samples of Mn steel with focus on resistance to abrasive wear as a characteristic of this kind of steel.

Brázda, Michal
Svařování vysokopevné oceli laserem a elektronovým paprskem

The aim of this bachelor thesis is to compare welding methods with laser and with electron beam. It deals with basic description of these technolo-gies and their further use. The empirical part deals with metallography and mechanical tests conducted on selected samples. Next, it&#x...

Kotous, Jakub
Studium procesů zrychlené sferoidizace karbidů v oceli a jeho vliv na výsledné vlastnosti po zušlechtění

The main objective is to compare microstructures and properties of steel after two types of spheroidising treatment. In the introduction, descriptions are given of phase transformations and processes in steel. Effects of heat treatment on the microstructure and resulting mechanical properties...

Rybář, Stanislav
Lokální mechanické vlastnosti laserově modifikovaných žárových nástřiků

This bachelor thesis is focused to comparing local mechanical properties of laser modified spray coatings by nanoindentation methods. Spray coatings are prepared by HVOF. Tested samples are compared by hardness, indentation elastic modulus, coating thickness and microstructure.

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 67