Title: Korozní odolnost a vzájemná kompatibilita materiálů používaných v chladícím okruhu automobilu
Other Titles: Corrosion resistance and mutual compatibility of materials used in the automotive cooling circuit
Authors: Macák, Matěj
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jirková Hana, Dr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53311
Keywords: koroze;selektivní koroze;termostat;korozní testy;chladicí kapalina;chladicí okruh automobilu
Keywords in different language: corrosion;selective corrosion;thermostat;corrosion tests;coolant;car cooling circuit
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou koroze materiálů pracujících v uzavřeném chladicím okruhu automobilu. Jedná se zejména o Cu a Al slitiny. Cílem práce je stanovit vzájemnou odolnost a kompatibilitu materiálů proti elektrochemické korozi a dále zjistit odolnost jednotlivých materiálů v prostředí chladicí kapaliny o různé koncentraci chladicího média a vody.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problem of corrosion of materials working in a closed car cooling circuit. It concerns mainly Cu and Al alloys. The aim of the thesis is to determine the mutual resistance and compatibility of materials against electrochemical corrosion and also to determine the resistance of individual materials in the environment of coolant of different concentration of coolant and water.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matej_Macak.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce65,6 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,73 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.