Title: Využití elektronového paprsku pro spojování vysocepevných ocelí
Other Titles: Application of electron beam welding in joining of high strength steels
Authors: Rosenthaler, Jan
Advisor: Kučerová Ludmila, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Bublíková Dagmar, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53314
Keywords: elektronové svařování;tepelné zpracování;tepelně ovlivněná oblast;vysocepevné oceli;mikrostruktura;mikrotvrdost
Keywords in different language: electron welding;heat treatment;heat affected zone;high strength steels;microstructure;microhardnes
Abstract: Předmětem bakalářské práce je princip elektronového svařování, vysocepevných ocelí a jejich tepelné ovlivnění svařováním, praktickou část svaření, tepelné zpracování a vyhodnocení mikrostruktury a mikrotvrdosti
Abstract in different language: The bachelor's thesis contains the principle of electronic welding, high strength steels and their influence by welding, the practical part of welding, heat treatment and evaluation of microstructures and microhardness
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Rosenthaler.pdfPlný text práce8,04 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,28 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,12 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.