Title: Syntéza a charakterizace uhlíkových nanodisperzí
Other Titles: Synthesis and characterization of carbon-based nanodispersions
Authors: Viktora, Michal
Advisor: Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Křenek Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53309
Keywords: nanodisperze;disperze;grafit;grafen;syntéza;sonifikace;povrchově aktivní látka;dynamický rozptyl světla.
Keywords in different language: nanodispersion;dispersion;graphit;graphene;synthesis;sonification;surfactant;dynamic light scattering.
Abstract: Záměrem této práce je ověření možnosti přípravy nanodisperzí z práškového prekurzoru ve vodném prostředí, s a bez povrchově aktivní látky, za pomocí technik sonifikace a centrifugaceCílem práce je porovnání účinků povrchově aktivní látky na vlastnosti disperzí a popis jejich vlastností.
Abstract in different language: The aim of this work is to verify the possibility of preparing nanodispersions from powder precursor in aqueous media, with and without surfactant, using sonification and centrifugation techniques. The goal of this work is to compare the effects of surfactant on the properties of the dispersions and to describe their properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Michal Viktora.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce64,13 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,21 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.