Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.authorNováková, Michaela
dc.contributor.refereeDuchek, Petr
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:55Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:55Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier57501
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14146
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na přípravu metastabilní Al Ge slitiny pomocí laserové ablace kovového terče za současného rozkladu organokovového plynného reaktantu. Získané depozity jsou následně analyzovány optickou mikroskopií, SEM, EDX a Ramanovo spektroskopií. Teoretická část se zabývá popisem použitých materiálů, analytických metod a návrhu vlastního experimentu. Praktická část je poté věnována samotnému experimentu a získaným výsledkům.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetastabilní slitinacs
dc.subjectlaserová ablacecs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjectgermaniumcs
dc.subjectorganometalické sloučeninycs
dc.subjecttenké filmycs
dc.titleSyntéza Al-Ge slitiny pomocí laserové ablace a rozkladu plynného reaktantucs
dc.title.alternativeSynthesis of Al-Ge alloy using laser ablation and decomposition of gaseous reactanten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the preparation of metastable Al Ge alloy using laser ablation of solid metal target and simultaneous decomposition of organometallic gaseous reactant. Obtained deposits were analyzed by optical microscopy, SEM, EDX and Raman spectroscopy. Theoretical part is devoted to the description of materials, analytical methods and proposal of the experiment. Practical part is aimed to the own experiment and to the obtained results.en
dc.subject.translatedmetastable alloyen
dc.subject.translatedlaser ablationen
dc.subject.translatedaluminiumen
dc.subject.translatedgermaniumen
dc.subject.translatedorganometallicsen
dc.subject.translatedthin filmsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova_Michaela_Bakalarska_prace2.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Novakova.tifPosudek vedoucího práce105,35 kBTIFFView/Open
OP_Novakova.tifPosudek oponenta práce163,82 kBTIFFView/Open
Prubeh_Novakova.tifPrůběh obhajoby práce35,69 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14146

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.