Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtěpánek, Ivo
dc.contributor.advisorŠtěpánek, Ivo
dc.contributor.authorZikmund, David
dc.contributor.refereeBláhová, Olga
dc.date.accepted2014-08-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:55Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:55Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier57523
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14147
dc.description.abstractCílem práce je prověření možností hodnocení vlastností vybraných kompozitních a polymerních materiálů používaných v elektroizolačních aplikacích v jaderných elektrárnách pomocí nanoindentace se zaměřením na prověření dostatečné citlivosti k probíhajícím změnám od povrchu do hloubky při stárnoucích procesech od počátečních stádií přes pokročilé, umělé stárnutí v různých stádiích. Současně je cílem i prověření citlivosti a použitelnosti rtg. fluorescenční analýzy pro zachycení změn v materiálech při stárnutí.cs
dc.format96822 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpolymerní materiálycs
dc.subjectkompozitní materiálycs
dc.subjectnanoindentacecs
dc.subjectrentgeno-fluorescenční analýzacs
dc.subjecthodnocení vlastnostícs
dc.subjectstárnutí materiálucs
dc.subjectelastoplastické vlastnostics
dc.titlePrověření možností hodnocení vybraných kompozitních a polymerních materiálů pomocí nanoindentacecs
dc.title.alternativeVerification of the possibilities of evaluations of selected composite and polymeric materials by nanoindentationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedVerification of the possibilities of evaluations of selected composite and polymeric materials, used in the nuclear electric isolation by nanoindentation. Have focussed on the verification of sufficient sensitivity to ongoing changes from the surface to the depth of the aging process from the aging stages through advanced artificial aging at different stages. At the same time the aim is to verify the sensitivity and applicability of X-ray fluorescent analysis to detect changes in materials during aging.en
dc.subject.translatedpolymeric materialsen
dc.subject.translatedcomposite materialsen
dc.subject.translatednanoindentationen
dc.subject.translatedx-ray fluorescing analysisen
dc.subject.translatedevaluation of propertiesen
dc.subject.translatedmaterial senescenceen
dc.subject.translatedelastoplastic propertiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP David ZIKMUND.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Zikmund.tifPosudek vedoucího práce188,82 kBTIFFView/Open
OP_Zikmund.tifPosudek oponenta práce125,18 kBTIFFView/Open
Prubeh_Zikmund.tifPrůběh obhajoby práce60,66 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.