Title: Příprava a vlastnosti biorozložitelných materiálů typu škrob - minerální plnivo
Other Titles: Preparation and properties of biodegradable materials based on starch with mineral filler
Authors: Jurek, Martin
Advisor: Duchek, Petr
Dlouhý, Jaromír
Referee: Křenek, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14148
Keywords: biodegradace;biopolymer;škrob;jílové minerály;montmorillonit;delaminace;kompozit
Keywords in different language: biodegradation;biopolymer;starch;clay minerals;montmorillonite;delamination;composite
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na přípravu biodegradovatelných nanokompozitů na bázi termoplastického škrobu s různými plnivy (plastickými a neplastickými). Cílem je stanovit jejich základní mechanické vlastnosti a dále zjistit jak rychle kompozity degradují ve vodném prostředí. Ukázalo se, že během degradace ve vodní lázni došlo k vyloužení plastifikační látky. Dále bylo zjištěno, že některá z vybraných plniv prokázala zpeňující účinek a jsou tak vhodná pro přípravu kompozitu.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is focused on the preparation of biodegradable composites based on thermoplastic starch and different used fillers (plastic or non-plastic). The aim is to determine their basic mechanical properties and investigate how quickly composites degrade in aqueous medium. It was shown that plasticizing agent was leached during the degradation in the water bath. Furthemore, it was found out that some of chosen fillers proved reinforcement effect and are suitable for the preparation of the composite.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Jurek 26.6.2014 se zadanim.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jurek.tifPosudek vedoucího práce93,49 kBTIFFView/Open
OP_Jurek.tifPosudek oponenta práce119,16 kBTIFFView/Open
Prubeh_Jurek.tifPrůběh obhajoby práce46,91 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.