Title: Nitridace konstrukčních a nástrojových ocelí
Other Titles: Nitridation of structural steel and tool steel
Authors: Michálek, Martin
Advisor: Hájek, Jiří
Hrbáček, Petr
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14149
Keywords: nitridace;prášková nitridace;konstrukční ocel;nástrojová ocel
Keywords in different language: nitridation;packing nitridation;structural steel;tool steel
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá procesem nitridace v prášku. Cílem této práce je porovnat vzorky zpracované při různých podmínkách pomocí metody nitridace v prášku. Jako vzorky byly požity konstrukční a nástrojové oceli.
Abstract in different language: This bachelor work is about packing nitridation. In this work we compare samples with different nitridation time and nitridation temperature made by packing nitridation method. We used structural steel and tool steel as samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDFC-BP_Nitridace konstrukcnich a nastrojovych oceli.pdfPlný text práce24,07 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Michalek.tifPosudek vedoucího práce78,04 kBTIFFView/Open
OP_Michalek.tifPosudek oponenta práce76,16 kBTIFFView/Open
Prubeh_Michalek.tifPrůběh obhajoby práce38,75 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.