Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.authorKašparová, Adéla
dc.contributor.refereeDuchek, Petr
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:57Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:57Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier57529
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14150
dc.description.abstractCílem předložené bakalářské práce je vytvoření slitiny dvou za termodynamicky rovnovážných podmínek navzájem nemísitelných kovů Al a Pb. K tomuto účelu byla použita metoda laserově indukované chemické depozice plynného reaktantu (LCVD) při současné ablaci pevného terčíku. Díky vlastnostem pulzního laserového záření je dosaženo nerovnovážných podmínek experimentu, během kterých je očekáván vznik metastabilních struktur obou prvků. Tyto jsou dále analyzovány za pomoci metod světelné, konfokální a elektronové řádkovací mikroskopie (SEM), energeticky disperzivní (EDX) a Ramanovo spektroskopie.cs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthomotektické slitinycs
dc.subjectmonotektické slitiny Al-Pbcs
dc.subjectCVDcs
dc.subjectlaserová ablacecs
dc.subjectdielektrický průrazcs
dc.subjectmetastabilní strukturycs
dc.subjectnanoslitinacs
dc.titlePříprava metastabilní Al-Pb slitiny pomocí pulsní laserové depozicecs
dc.title.alternativePreparation of metastable Al-Pb alloy by pulsed laser depositionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe focus of this Bachelor thesis is the preparation of an alloy consisting of two metals Al and Pb which are non-miscible under thermodynamic equilibrium conditions. The method of Laser assisted chemical deposition (LCVD) of a gas reactant and simultaneous ablation of a solid target was used. Thanks to the properties of pulsed laser radiation metastable experiment conditions are obtained, during which the occurrence of the metastable structure from both elements is anticipated. These are further analysed with the help of light, confocal and scanning electron microscopy, and energy dispersive X-ray (EDX) and Raman spectroscopy.en
dc.subject.translatedhomotectic alloyen
dc.subject.translatedmonotectic alloys Al-Pben
dc.subject.translatedCVDen
dc.subject.translatedlaser ablationen
dc.subject.translateddielectric breakdownen
dc.subject.translatedmetastable structureen
dc.subject.translatednanoalloyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace__2014__Adela_Kasparova_S13B0149K.pdfPlný text práce12,31 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kasparova.tifPosudek vedoucího práce112,86 kBTIFFView/Open
OP_Kasparova.tifPosudek oponenta práce211,17 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kasparova.tifPrůběh obhajoby práce43,03 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.