Title: Vliv technologie heterogenního svařování na korozní odolnost povrchu
Other Titles: Influence of heterogeneous welding on corrosion resistance of the surface
Authors: Novák, Petr
Advisor: Vnouček, Milan
Šimeček, Jiří
Referee: Chocholatý, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14151
Keywords: heterogenní součásti;moření;korozní odolnost
Keywords in different language: heterogeneous products;pickling;corrosion resistance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mořením heterogenních výrobků, které vznikly svařením dvou korozivzdorných ocelí, a to austenitické a martenzitické ocele. Práce je zaměřena na vliv mořícího prostředku na povrch svařené součásti, změnu drsnosti a korozní odolnost povrchu. V praktické části jsou vzorky ze svařence mořeny ve dvou experimentálních mořících lázních. Následně se zkoumá degradace povrchu vlivem moření, změna drsnosti a korozní odolnost. Zkouška korozní odolnosti se provádí v korozní komoře, kde jsou vzorky vystaveny koroznímu prostředí. Podle korozního napadení se posoudí vliv mořidla na oblast svaru.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with pickling heterogeneous products. These products were created by welding two stainless steels, namely austenitic and martensitic steels. This work is localized to influence of pickling bath on surface of welding part, skid resistance and corrosion resistance. In the practical part are samples pickled in two experimentally picking bath. Next is investigated degradation of surface, change of skid resistance and corrosion resistance. Corrosion test is performed in a corrosion chamber, where they are exposed to corrosive environment. Based on the amount of corrosion on the samples we will analyze influence of welding and pickling to area of the weld.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Petr_Novak.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Novak.tifPosudek vedoucího práce90,86 kBTIFFView/Open
OP_Novak.tifPosudek oponenta práce86,17 kBTIFFView/Open
Prubeh_Novak.tifPrůběh obhajoby práce44,66 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.