Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDuchek, Petr
dc.contributor.advisorDlouhý, Jaromír
dc.contributor.authorMinárik, Martin
dc.contributor.refereeKřenek, Tomáš
dc.date.accepted2014-08-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:41:58Z
dc.date.available2013-09-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:41:58Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier57536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14152
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na mikrovlnnou aktivaci jílů (bentonit BA03, jíl GEC,Lutila)a určení stupně aktivace při čištění zaolejované odpadní vody. Účinnost mikrovlnné aktivace byla vyhodnocena porovnáním kvality laboratorně vyčištěné odpadní vody mikrovlně a klasicky delaminovaným jílem ve vodě s průmyslově vyčištěnou odpadní vodou technologií AKTIBENT. Porovnány byly také použité jíly s průmyslově používaným bentonitem BA03 z hlediska sedimentace a kvality vyčištěné odpadní vody (chemická analýza). Experiment prokázal, že mikrovlnná aktivace je plnohodnotnou náhradou klasické delaminace. Zároveň bylo objeveno nové využití jílu Skalná (GEC).cs
dc.format43 s. (76 908 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmikrovlnné zářenícs
dc.subjectaktivace jílůcs
dc.subjectbentonitcs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.titleMikrovlnná aktivace bentonitických jílůcs
dc.title.alternativeMicrowave activation of bentonite claysen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on microwave activation of clays (bentonite BA03, clay GEC, Lutila) and determination of activation degree on oil-polluted wastewater. Oil-polluted wastewater was treated by clays activated either by conventional delamination or by microwave activation in water. Treated wastewater quality was compared for all clays, both activation methods and industrial cleared wastewater by technology AKTIBENT. Sludge sedimentation was also investigated for all used clays. The experiment demonstrated that microwave activation is adequate substitution of conventional delamination in water suspension. A new application for clay Skalná (GEC) was also discovered.en
dc.subject.translatedmicrowave irradiationen
dc.subject.translatedclays activationen
dc.subject.translatedbentoniteen
dc.subject.translatedwastewater treatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2014.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Minarik.tifPosudek vedoucího práce94,56 kBTIFFView/Open
OP_Minarik.tifPosudek oponenta práce132,55 kBTIFFView/Open
Prubeh_Minarik.tifPrůběh obhajoby práce45,61 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.