Title: Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století
Other Titles: Show of Biedermaier in chosen writings of czech prose in 20. and 30. years 19. century
Authors: Turečková, Petra
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14166
Keywords: biedermeier;umění;kultura;životní styl;měšťanská společnost;první polovina 19. století;rodina;ušlechtilé vlastnosti;móda;hudba;užité umění;pokora;ctnost;víra v Boha
Keywords in different language: biedermeier;fine arts;culture;way of life;burgher;first half of 19.century;family;nobility;reverence;fashion;music;applied art;humbleness;virtue;religion
Abstract: Diplomová práce "Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století" pojednává o biedermeieru z různých hledisek (umění, kultura, životní styl) a představuje tak souvislosti, aby bylo snazší pochopit literární památky, které v této době vznikaly. Praktická část diplomové práce je věnována analýze literární tvorby první poloviny 19. století, přesněji řečeno českým autorům, vlastencům, z jejichž povídek je patrná atmosféra doby předbřeznové.
Abstract in different language: Diploma thesis "Biedermeier in selected works of Czech prose from the 20s and 30s of the 19th century" - discusses the various aspects of biedermeier (art, culture, lifestyle) and thus aids understanding of the connection between this style and literary works created at this time. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of literary works of the 1. part of 19th century, the patriotic Czech authors. In their literature the atmosphere of the pre-March period is evident.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Petra_Tureckova2004.pdfPlný text práce7,36 MBAdobe PDFView/Open
tureckova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce257,73 kBAdobe PDFView/Open
tureckova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce243,99 kBAdobe PDFView/Open
tureckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce201,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.