Title: Eposy Vítězslava Hálka
Other Titles: Epic of Vítězslav Hálek
Authors: Jírovcová, Lucie
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14175
Keywords: Vítězslav Hálek;epos;19. století;láska;malba krajiny;hlásání svobody;Alfred;Krásná Lejla;Mejrima a Husejn;Goar;Černý prapor;Dědicové Bílé hory;Děvče z Tater
Keywords in different language: Vitezslav Hálek;epic;19th century;love;painting landscapes;proclamation of freedom;Alfred;Krásná Lejla;Mejrima a Husejn;Goar;Černý prapor;Dědicové Bílé hory;Děvče z Tater
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozborem a charakteristikou eposů spisovatele Vítězslava Hálka. Zaměřuje se na romantické prvky v eposech: kresbu postavy, malbu krajiny a na Hálka jako hlasatele svobody.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis and characterization of epics written by Vítězslav Hálek. It focuses on the romantic elements in the epic: figure drawing, painting landscapes and Hálek as the announcer of the freedom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lucie Jirovcova.pdfPlný text práce821,38 kBAdobe PDFView/Open
jirovcova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce278,75 kBAdobe PDFView/Open
jirovcova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce225,65 kBAdobe PDFView/Open
jirovcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.