Title: Humor v české autorské pohádce 60. let
Other Titles: Humour in Czech Authorial Fairy Tale in 60's
Authors: Havrdová, Klára
Advisor: Brčáková, Vladimíra
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14177
Keywords: lidová pohádka;autorská pohádka;humor;jazyková komika;situační komika;jazykové prostředky;nonsens;hra
Keywords in different language: folk fairytale;author´s fairytale;humour;verbal comic;situational comic;verbal resources;nonsense;play
Abstract: Diplomová práce pojednává o pohádkách, jejich vzniku a klasifikaci. Zaměřuje se především na pohádky 60. let. Současně definuje komiku a uvádí prostředky humoru jazykového i situačního. V souvislosti s humorem rozlišuje humor v pohádce novelistické a pohádce nonsensové. Interpretační část je zaměřena na přední autory pohádek 60. let. Je zde rozbírána komika v dílech Jana Wericha, Miloše Macourka a Ludvíka Aškenazyho.
Abstract in different language: The thesis is dealing with fairy tales, their origin and assessment. It focuses on fairy tales of the 1960's. The comic genre's definition is a part of the thesis and the means of verbal and situational humour are simultaneously mentioned. In connection with humour we can find distinction between a novella fairy-tale humour and a nonsense fairy-tale humour. The part of interpretations concentrates on prominent fairy-tales writers of the 60's. As example this thesis presents comic features in the work of Jan Werich, Miloš Macourek and Ludvík Aškenazy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Havrdova.pdfPlný text práce842,52 kBAdobe PDFView/Open
havrdova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce43,67 kBAdobe PDFView/Open
havrdova_novotny.pdfPosudek oponenta práce36,95 kBAdobe PDFView/Open
havrdova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.