Title: Stejnosměrný stroj
Other Titles: DC machine
Authors: Hulcová, Kateřina
Advisor: Srb, Jiří
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14189
Keywords: stejnosměrný stroj;asynchronní motor;synchronní motor;generátor;zatěžovací charakteristiky
Keywords in different language: direct current motor;asychronous motor;synchronous motor;generator;load characteristics
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis principu a funkce stejnosměrného stroje. Dále se práce zabývá měřením zatěžovací a momentové charakteristiky stejnosměrného motoru s cizím buzením. V práci je provedeno také určení jeho účinnosti.
Abstract in different language: This bachelors thesis is focused on description and function of direct-current motor. In this thesis we find measurement of moment characteristics and effectivity of direct-current motor with separate excitation. In the final chapter there are presented results of this mesurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_-_FEL_-_KEV_-_Bakalarska_prace_-__Hulcova_Katerina.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
051457_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,1 kBAdobe PDFView/Open
051457_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,66 kBAdobe PDFView/Open
051457_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.