Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 521
Blažek, Petr
Modernizace výukových úloh předmětu PEM

The work is focused on the modernization of teaching classes for the subject of Industrial Electronics and Mechatronics. It is a pair of tasks constituted by two teaching models and one common element. The first model is an elevator, the second one is servo. ...

Malotín, Tomáš
Jakostní přepínání audio signálů

This bachelor thesis is focused on switching audio signals. Factors affecting the switching quality are examined, especially with respect to distortion of the passing signals and their suppression in the off state. It contains a summary of the possibilities of mechanical and electronic&...

Fencl, Martin
Automatizace magnetizace a měření magnetické indukce BLDC rotoru

The master theses pressents the automation of magnetization and measuring the induction of the BLDC rotor. Key words

Rauner, Ondřej
Diagnostické metody vhodné pro online diagnostiku

The presented bachelor thesis is focused on online diagnostic methods. Its first part describes used electro insulating systems: a solid composite materials and an electro insulating liquids. The second part explains the physical processes leading to dielectric losses. The largest part of&#x...

Marek, Luděk
Momenty asynchronních strojů

The thesis deals with description moments generated in the asynchronous machine. It also describes how the parasitic moments can affect on the machine and how can they be suppressed. Then follows different methods for computing moments. The main aim of this thesis is to ...

Kaska, Jan
Návrh a optimalizace induktoru pro indukční pájení

The goal of this bachelor thesis is to optimize inductor for induction brazing of copper tubes. The first objective is to create thorough research of technologies used for induction brazing of copper, including practice knowledge, current trends and science research. The next chapter&#x...

Suchý, Ondřej
Jednofázový soft-startér

The aim of this bachelor's thesis is to create a functional sample of a single-phase soft starter with the possibility of setting the maximum permitted current at startup or the time that the startup will take place. Furthermore, with manual or automatic start-up.

Jungwirth, Jakub
Průmyslové využití ohřevů elektromagnetickou indukcí

Presented bachelor thesis is focused on the description of heat generation by electromagnetic induction, aiming for the most effecient industrial usage of the produced heat. The first part of the paper describes heat generation in warmed up material, following section then examines cond...

Vítek, Martin
Moderní řešení digitronových hodin

The bachelor theses presents the principles of the nixie display and specific design and a practical solution of modern nixie clock with synchronization of time from internet NTP server. First part introduces principle of nixie tubes and basics of computer networks. Second&...

Svěchota, Michal
Degradace polymerních elektroizolačních materiálů tepelným namáháním a působením UV záření

This bachelor thesis is focused on the degradation of polymeric electro-insulating materials by thermal stress and UV radiation. While the theoretical part closely describes thermal stress together with the influence of UV radiation, the practical part is devoted to the practical experiments...

Zozulák, Martin
Návrh funkcionality softwaru pro ucelený systém řízení rizik v elektrotechnickém průmyslu.

This bachelor thesis is focused on software risk management and simplification and refinement of available risk management tools for small and medium enterprises in electrical engineering industry.

Kylián, Jakub
Pevné anorganické elektroizolační materiály a jejich dielektrické vlastnosti

This bachelor thesis is focused on solid inorganic electrical insulating materials, description of their properties and their application in electrical engineering. This thesis deals mainly with glass, ceramics and basic information about mica and asbestos. Inorganic materials are mainly used bec...

Švejda, Pavel
Náhrada relé pomocí FET tranzistorů

This bachelor thesis is focused on substitution of relays by FET transistors in the switch mode. The primary task is the draft of contact switching components (relays) reconnection to the contactless electronic switching with FET transistors, the draft of printed circuit which allows&#x...

Dobšíček, Jan
Návrh a realizace výkonového spínaného zesilovače pro aktivní subwoofer

This bachelor thesis is focused on the search and comparison of integrated switching power amplifiers or drivers with power over the 100 W and realization of the amplifier module. At the beginning of this work are presented requirements for amplifier and selected basic technical&#x...

Krupička, Karel
Možnosti měření časových událostí s rozlišením do 10ps

This bachelor thesis is focused on a time measurement with high resolution up to picoseconds. A theory of measurement of frequency and time is mentioned at the beginning. In the next part, several methods of the time measurement are described. The following part is a shor...

Fürbacher, Vítek
Návrh pasivního domu s vytápěním pomocí tepelného čerpadla

This Bachelor thesis is focused on introduction family passive houses issues and issues of heating. There are described several ways to achieve passive house standard. A passive house heating has been designed in this thesis. The solution design is realized by a heat pump, whi...

Vavroch, Ondřej
Regulace kursu lodi

This bachelor thesis focuses on describing historical methods of automatic course regulation. Second part focuses on implementing automatic course regulation to model of a ship. Another step in this thesis is to make simplified mathematical model of the model. PI regulator implem...

Šefl, Ondřej
Vliv trojfázových vedení na sdělovací vedení

Submitted Bachelor's thesis deals with the undesirable effects of three-phase lines on the communication lines which is led close to it. Theoretical part of the thesis describes individual outdoor, cable and communication lines. There are also individual effects on the communication line...

Srogončík, Václav
Elektrické stroje s axiálním magnetickým tokem

This bachelor thesis deals with machines with axial magnetic flux and permanent magnets. The top two chapters discuss the topology of these machines and the principles which this technology is based on. As a next step machines with axial magnetic flux are compared with convent...

Koranda, Tomáš
Inovace měřicích úloh z předmětu elektrické přístroje

This work is focused on evaluation of actual condition of measuring tasks of subject Electrical devices 1 and consecutive improvements of individual tasks. That is carried out for the purpose of improvement of representation of problematic, safety and effectiveness of measurement. In th...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 521