Title: Tavení kovů v indukčních kelímkových pecích
Other Titles: Melting of metals in induction crucible furnaces
Authors: Mičo, Lukáš
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Plecháč František, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41740
Keywords: teorie indukčního ohřevu;indukční kelímkové pece;indukční kanálkové pece;3e;indukční ohřev;druhy ohřevu;kalení;pájení;žíhání;svařování.
Keywords in different language: theory of induction heating;induction crucible furnaces;induction channel furnaces;3e;induction heating;types of heating;hardening;soldering;annealing;welding.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na proces tavení kovů v indukčních kelímkových pecích. Dále se práce zabývá různými druhy ohřevu a přenosu tepla, teorií ohřevu a jeho účinností. Součástí práce je uvedení hlavních typů indukčních zařízení, jejich užití v praxi a způsoby jejich napájení. Na závěr je provedeno hodnocení kritériem 3E.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the process of metal melting in induction crucible furnaces. Furthermore, the work deals with various types of heating and heat transfer, the theory of heating and its efficiency. Part of the work is the introduction of the main types of induction devices, their use in practice and methods of their power supply. Finally, the evaluation is performed by criterion 3E.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taveni kovu v indukcnich kelimkovych pecich_Mico.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
082752_oponent.pdfPosudek oponenta práce771,45 kBAdobe PDFView/Open
082752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
082752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.