Title: Osvětlovací systémy moderního heliportu
Other Titles: Lighting systems of modern heliport
Authors: Jašíček, Tomáš
Advisor: Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Petrů Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41729
Keywords: osvětlovací systémy heliportu;návěstidla heliportu;regulace návěstidel;napájecí systémy;měření intenzity osvětlení;osvětlenost;jas
Keywords in different language: heliport lighting systems;heliport traffics lights;traffic lights regulations;power systems;measurement of light intensity;illuminance;brightness
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlovacích systémů, které využívají dnešní moderní heliporty. Na začátku práce je popsána obecná problematika světelných systémů používaných na heliportech se zaměřením na jejich umístění a světelné parametry. V druhé a třetí části práce jsou poté shrnuty a popsány osvětlovací systémy skutečných heliportů FN Plzeň spolu se systémy napájení a jejich ochran a je provedeno měření vybraného systému. Na základě získaných informací z první části je proveden vlastní návrh osvětlovacích systémů heliportu.
Abstract in different language: This Bachelor's paper is dealing with problematics of lighting systems which are used by todays modern heliports. In the first part of the paper is the description of the general problematics of the lighting systems used on heliports, with focus on their placement and lighting parameters. In the second and third part of the paper is the summary of actual heliports in Pilsen FN hospital together with their power supply systems and their protection, measurings were taken with luxmeter of chosen system. Proposal of a new heliport design was made based on the informations acquired from the first part of the paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka prace - Osvetlovaci systemy moderniho heliportu.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
082232_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce827,29 kBAdobe PDFView/Open
082232_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
082232_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.