Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJašíček, Tomáš
dc.contributor.refereePetrů Antonín, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:30Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:38:30Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-19
dc.identifier82232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41729
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou osvětlovacích systémů, které využívají dnešní moderní heliporty. Na začátku práce je popsána obecná problematika světelných systémů používaných na heliportech se zaměřením na jejich umístění a světelné parametry. V druhé a třetí části práce jsou poté shrnuty a popsány osvětlovací systémy skutečných heliportů FN Plzeň spolu se systémy napájení a jejich ochran a je provedeno měření vybraného systému. Na základě získaných informací z první části je proveden vlastní návrh osvětlovacích systémů heliportu.cs
dc.format51 s. (48 108 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosvětlovací systémy heliportucs
dc.subjectnávěstidla heliportucs
dc.subjectregulace návěstidelcs
dc.subjectnapájecí systémycs
dc.subjectměření intenzity osvětlenícs
dc.subjectosvětlenostcs
dc.subjectjascs
dc.titleOsvětlovací systémy moderního heliportucs
dc.title.alternativeLighting systems of modern heliporten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor's paper is dealing with problematics of lighting systems which are used by todays modern heliports. In the first part of the paper is the description of the general problematics of the lighting systems used on heliports, with focus on their placement and lighting parameters. In the second and third part of the paper is the summary of actual heliports in Pilsen FN hospital together with their power supply systems and their protection, measurings were taken with luxmeter of chosen system. Proposal of a new heliport design was made based on the informations acquired from the first part of the paper.en
dc.subject.translatedheliport lighting systemsen
dc.subject.translatedheliport traffics lightsen
dc.subject.translatedtraffic lights regulationsen
dc.subject.translatedpower systemsen
dc.subject.translatedmeasurement of light intensityen
dc.subject.translatedilluminanceen
dc.subject.translatedbrightnessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka prace - Osvetlovaci systemy moderniho heliportu.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
082232_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce827,29 kBAdobe PDFView/Open
082232_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
082232_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.