Title: Srovnání metod regulace stejnosměrného pohonu
Other Titles: Comparison of methods for regulation of direct current drive
Authors: Strnad, Martin
Advisor: Dragoun Jaroslav, Ing.
Referee: Ševčík Jakub, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41734
Keywords: pi regulátor;pid regulátor;metody nastavení regulátorů;kvalita regulace
Keywords in different language: pi controller;pid controller;methods of tuning controllers;quality of regulation
Abstract: V předkládané práci je popsáno několik metod, které slouží k nastavení regulátorů typu PI a PID. U každé z metod je uveden stručný popis a dále pak postup při návrhu regulátoru zvolenou metodou po jednotlivých krocích. Práce dále obsahuje detailní postupy návrhu parametrů PID regulátoru použitého k řízení stejnosměrného pohonu a návrhu parametrů dvou kaskádně řazených PI regulátorů použitých k řízení stejnosměrného pohonu. Hodnoty získané z návrhů jsou aplikovány na modely vytvořené v prostředí Matlab-Simulink. Výsledky těchto simulací jsou mezi sebou porovnány.
Abstract in different language: The main focus of this work is to describe several methods of tuning PI and PID controllers. Every method of tuning controller is briefly described and divided into several steps. These steps serves for easier tuning controller. The work also contains detailed procedures for designing the parameters of the PID controller used to control the DC drive and designing the parameters of two cascade involved PI controllers used to control the DC drive. The values obtained from the designs are applied to the models created in Matlab-Simulink. The results of these simulations are compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Strnad.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
082238_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce811,73 kBAdobe PDFView/Open
082238_oponent.pdfPosudek oponenta práce959,81 kBAdobe PDFView/Open
082238_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.