Title: Prezentace mezní provozní oblasti synchronního alternátoru v impedanční rovině
Other Titles: Presentation of synchronous alternator operation range in impedance plane
Authors: Ustiuzhanin, Denis
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41732
Keywords: synchronní alternátor;pq diagram;impedanční rovina;web aplikace;převod dat.
Keywords in different language: synchronous alternator;pq plane;impedance plane;web application;data converting.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu webové aplikace, pomocí které lze snadno převést hodnoty z P-Q roviny do roviny impedanční. Daná práce uvádí algoritmus a grafickou realizaci převodu dat v podobě grafické aplikace. Tento algoritmus využívá spojení "Javascript", "HTML" a "CSS". Tato aplikace by mohla být užita pro studijní účely, pro demonstraci změn impedancí v závislosti na změnách, prováděných v rovině P-Q. Dále jsou detailní popis funkčnosti aplikace a specifikace oblasti použití.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the creating of the web application, that helps to convert values from a PQ plane to a impedance plane. This work shows the algorithm and graphical realization of this data conversion as graphical application.The algorithm is driven by "Javascript", "HTML" and "CSS". This application may be used for studing or demonstration of changes of impedance in depending on changes in P-Q plane. Both the features and the specification are situated further.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
082236_oponent.pdfPosudek oponenta práce983,69 kBAdobe PDFView/Open
082236_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
082236_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce76,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.