Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorUstiuzhanin, Denis
dc.contributor.refereeSchejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2020-7-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:31Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:38:31Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier82236
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41732
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu webové aplikace, pomocí které lze snadno převést hodnoty z P-Q roviny do roviny impedanční. Daná práce uvádí algoritmus a grafickou realizaci převodu dat v podobě grafické aplikace. Tento algoritmus využívá spojení "Javascript", "HTML" a "CSS". Tato aplikace by mohla být užita pro studijní účely, pro demonstraci změn impedancí v závislosti na změnách, prováděných v rovině P-Q. Dále jsou detailní popis funkčnosti aplikace a specifikace oblasti použití.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsynchronní alternátorcs
dc.subjectpq diagramcs
dc.subjectimpedanční rovinacs
dc.subjectweb aplikacecs
dc.subjectpřevod dat.cs
dc.titlePrezentace mezní provozní oblasti synchronního alternátoru v impedanční roviněcs
dc.title.alternativePresentation of synchronous alternator operation range in impedance planeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the creating of the web application, that helps to convert values from a PQ plane to a impedance plane. This work shows the algorithm and graphical realization of this data conversion as graphical application.The algorithm is driven by "Javascript", "HTML" and "CSS". This application may be used for studing or demonstration of changes of impedance in depending on changes in P-Q plane. Both the features and the specification are situated further.en
dc.subject.translatedsynchronous alternatoren
dc.subject.translatedpq planeen
dc.subject.translatedimpedance planeen
dc.subject.translatedweb applicationen
dc.subject.translateddata converting.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
082236_oponent.pdfPosudek oponenta práce983,69 kBAdobe PDFView/Open
082236_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
082236_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce76,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.