Title: Smart textilie - technologie kontaktování
Other Titles: Smart textile - contact technology
Authors: Soukupová, Blanka
Advisor: Pavec Martin, Ing.
Referee: Suchý Stanislav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41722
Keywords: inteligentní textilie;kontaktování;vodivé cesty;vodivý inkoust;vyšívání
Keywords in different language: smart textiles;contacting;conductive paths;conductive ink;embroidery
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá smart textiliemi, v literatuře označovanými také jako inteligentní či aktivní. Obsahuje historii, rozdělení textilií, popisuje princip kontaktování u jednotlivých metod, zhodnocení jejich využití. Zvláštní důraz je kladen na oblast vyšívané elektroniky. V praktické části byl vytvořen funkční vzorek inteligentní textilie a porovnány vlastnosti několika druhů kontaktování.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with smart textile, in literature termed also like intelligent or active. The thesis contains history, distribution of textile and it describes the principles of making contacts for each method and description of their utilization. Particular emphasis is placed on embroidered electronics. In practical part, there is functional sample created and few contacting methods compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Soukupova.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
082163_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce874,27 kBAdobe PDFView/Open
082163_oponent.pdfPosudek oponenta práce979,93 kBAdobe PDFView/Open
082163_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce74,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.