Title: Řešení napájení vlastní spotřeby transformoven v ČEZ Distribuci,a.s.
Other Titles: The own consumption of CEZ group transformation stations design
Authors: Berber, Jan
Advisor: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Referee: Stránský David, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41721
Keywords: transformovna;vlastní spotřeba;záložní systém;usměrňovač;střídač
Keywords in different language: transformer substation;internal consumption;back-up system;rectifier;inverter
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá standardním zapojením vlastní spotřeby uzlové transformovny v majetku ČEZd a možnými důsledky při nesprávné funkci automatických záložních systémů na provoz. Práce obsahuje návrh postupu pro odzkoušení automatického záskoku vlastní spotřeby a vyhodnocení provedené praktické zkoušky dle tohoto postupu.
Abstract in different language: The bachelor's work presented deals with the standard involvement of the inherent consumption of the node transformers in the CEZd property and the possible consequences when the automatic backup systems malfunction on the operation. The work includes a proposal for a procedure to test the self-consumption auto-skip and an evaluation of the practical test performed under this procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2020_Berber.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
082162_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce987,73 kBAdobe PDFView/Open
082162_oponent.pdfPosudek oponenta práce979,57 kBAdobe PDFView/Open
082162_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce72,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.