Title: Simulace prediktivního řízení asynchronního motoru
Other Titles: Simulation of predictive control of induction motor
Authors: Šiman, Stanislav
Advisor: Janouš Štěpán, Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41741
Keywords: asynchronní motor;predikce řízení;magnetický tok;moment;proudy;otáčky;napětí;parkova transformace;clarkové transformace.
Keywords in different language: asynchronous motor;prediction control;magnetic flux;movement;currents;torque;voltage;park's transformation;clark's transformation.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení prediktivního řízení asynchronního motoru. Tato práce je řešena ve vývojovém prostředí programu MATLAB. V práci je řešeno řízení asynchronního motoru pomocí proudů Isdw a Isqw založeném na základě jejich předem vypočítaných predikčních hodnot a jejich správném spínání statorových napětí pomocí IGBT tranzistorů. Celá práce je shrnuta v závěru za pomoci vytvořených simulací.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the solution of predictive control asynchronnous motor. This work is solved in the MATLAB development environment. The work deals with the control of an asynchronous motor using currents Isdw and Isqw based on their pre-calculated prediction values and their correct switching of stator voltages using IGBT transistors. The whole work is summarized in the conclusion with the help of created simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP15.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
083012_oponent.pdfPosudek oponenta práce876,79 kBAdobe PDFView/Open
083012_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
083012_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce86,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.