Title: Přednosti elektrotepelných technologií
Other Titles: Virtues of contemporary electrothermal technologies
Authors: Cihla, Tomáš
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Podhrázký Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41731
Keywords: žíhání;kalení;tváření;tavení;pece;indukce;svařování;ohřev;laser;plamen;studený kelímek;kritérium 3e;technologie
Keywords in different language: annealing;hardening;forming;melting;furnaces;induction;welding;heating;laser;flame;cold crucible;criterion 3e;technologies
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na přednosti elektrotepelných procesů a jejich využití v průmyslu. V první kapitole se zmíním o základních průmyslových procesech a ve druhé kapitole navážu na jednotlivé elektrotepelné technologie které lze v průmyslu využít. Ve třetí kapitole navážu na výrobu technologického tepla za pomocí neelektrických technologií. Na závěr práce provedu porovnání mezi elektrickými a neelektrickými technologiemi, úvahu o perspektivě technologií a zhodnotím ekonomické, ekologické a energetické hledisko, tedy kritérium 3E.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis focuses on the advantages of electrothermal processes and their use in industry. In the first chapter I will mention the basic industrial processes and in the second chapter I will link to individual electrothermal technologies that can be used in industry. In the third chapter I will build on the production of technological heat using non-electric technologies. At the end of the work I will make a comparison between electrical and non-electrical technologies, consider the perspective of technology and evaluate the economic, environmental and energy aspects, ie. criterion 3E.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Elektrotepelne_technologie_2020.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
082235_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
082235_oponent.pdfPosudek oponenta práce807,83 kBAdobe PDFView/Open
082235_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce95,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.