Title: Transformátory s regulací fáze
Other Titles: Phase shift transformer
Authors: Bajcár, Filip
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41736
Keywords: transformátor s regulací fáze;konstrukce;zapojení;realizace
Keywords in different language: phase shift transformer;construction;involvement;realization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, konstrukcí, možného zapojení a realizace transformátoru s regulací fáze. Úvodní část je zaměřená na důvody použití těchto transformátorů v přenosové síti ve střední Evropě, jejich principem a uvedením některých příkladů jejich použití. Další část práce se zabývá provedení možného zapojení a konstrukčního řešení PST. Následuje realizace konstrukčního řešení a uvedením PST do provozu na síť nízkého napětí. Závěr bakalářské práce je věnován provedení měření a zhodnocení dosažených výsledků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issues of design, construction, possible involvement and implementation of the transformer with phase regulation. The introductory part focuses on the reasons for use of these transformers in the transmission network in Central Europe, it is principle and indication of some examples of their use. Another part of the thesis deals with the introduction of possible PST wiring and design solutions. This is followed by the implementation of the design solution and commissioning of the PST on the low voltage network. The conclusion of bachelor thesis is dealt with the measurement and evaluation of the results achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schemata_bajcarf.zipPlný text práce1,29 MBZIPView/Open
082241_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce956,92 kBAdobe PDFView/Open
082241_oponent.pdfPosudek oponenta práce886,59 kBAdobe PDFView/Open
082241_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.