Title: Vliv konstrukce magnetického obvodu na indukčnost a ztráty tlumivky
Other Titles: Imact of the core construction on inductance and power losses of the reactor
Authors: Klouda, Ondřej
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41737
Keywords: proud;napětí;tlumivka;joulovy ztráty;ztráty vířivými proudy;hysterézní ztráty;činný výkon;jalový výkon;cívka;jádro;indukčnost;indukce;magnetický obvod;vzduchová mezera;měření;oteplovací zkouška;ohmova metoda pro měření odporu
Keywords in different language: current;voltage;choking coil;joule losses;eddy current losses;hysteresis losses;active power;reactive power;coil;core;inductance;induction;magnetic circuit;air gap;measurement;warming test;resistance measurement using ohm method
Abstract: Tato práce obsahuje data naměřená a vyhodnocená při měření na dvou vzorcích 3f tlumivek s EI jádrem. Tato data jsou vyhodnocena a popisují, jaký vliv mají různé konstrukční úpravy na parametry měřených zařízení.
Abstract in different language: This work contains data measured and evaluated during measurement on two specimens of 3f choking coils with EI core. These data are evaluated and describe the effect of different constructional modifications on the parameters of the measured devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Klouda_Ondrej.pdfPlný text práce10,05 MBAdobe PDFView/Open
082242_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce905,87 kBAdobe PDFView/Open
082242_oponent.pdfPosudek oponenta práce816,12 kBAdobe PDFView/Open
082242_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.