Title: Systém akumulace elektrické energie pro elektrické pohony
Other Titles: Energy storage system for electric drives
Authors: György, Tomáš
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Streit, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14192
Keywords: akumulace;elektrická energie;energie;zdroj;pohon;výkon;regulace
Keywords in different language: accumulation;electrical energy;energy;source;drive;performance;regulation
Abstract: V předkládané bakalářské práci je obsažen souhrn akumulátorů elektrické energie vhodných pro aplikaci v průmyslové elektronice. Další partií je rozbor měničů, jež mohou zajišťovat práci superkondenzátoru jakožto akumulátoru elektrické energie. Dále je vypracován návrh aplikace superkondenzátoru v automobilu a provozu tramvaje vybavené superkondenzátory.
Abstract in different language: The bachelor's theses contain summary of electric accumulators for application in power electronic. Next part is the analysis of converters, which are required to function of supercapacitor like accumulator of electric energy. Next is supercapacitor applications in the car and a draft operating trams equipped with supercapacitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP official!!!.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
053614_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,49 kBAdobe PDFView/Open
053614_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,72 kBAdobe PDFView/Open
053614_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce279,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.