Title: Měření na transformátorech s různým magnetickým obvodem
Other Titles: Measurement on transformers with various magnetic circuit
Authors: Čutka, Václav
Advisor: Zíka, Jiří
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14221
Keywords: Trojfázový transformátor;ztráty nakrátko;ztráty naprázdno;úbytek napětí;magnetický obvod transformátoru;náhradní schéma
Keywords in different language: Three phase transformer;load loss;no-load loss;drop voltage;magnetic circuit of transformer;equivalent circuit
Abstract: Tato práce je zaměřena na vyhodnocení ztrát transformátoru naprázdno s různým magnetickým obvodem, ztrát nakrátko a úbytku napětí transformátoru. To vše při jmenovitém napětí. Dále určení prvků náhradního schématu. Obsahem práce je také princip transformátoru, popis druhů transformátoru a popis magnetického obvodu. Konec této práce pojednává o výsledcích a naměřených a vypočtených hodnotách.
Abstract in different language: This work is focused on the analysis of no-load losses, load losses and drop voltage in transformers, all for rated voltage. It also determines elements needed for an equivalent circuit. The work contains the principle of a transformer, describes different kinds of transformers and magnetic circuits. Finally this work showes and discusses measured and calculated results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vaclav Cutka.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
058544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,12 kBAdobe PDFView/Open
058544_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,01 kBAdobe PDFView/Open
058544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce288,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.