Title: Návrh a diagnostika elektromagnetického aktuátoru
Other Titles: Design and Diagnostic of Electromagnetic Actuator
Authors: Hlavnička, Jan
Advisor: Mach, František
Referee: Kotlan, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14223
Keywords: aktuátory;elektromagnetické pole;Agros2D;jádro aktuátoru;plášť aktuátoru;cívka;statická charakteristika
Keywords in different language: actuators;electromagnetic field;Agros2D;core of actuator;wrap of actuator;coil;static characteristic
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem elektromagnetického aktuátoru s více cívkami, jeho numerickým řešením ve výpočtovém programu Agros2D a ověřením jeho funkčnosti na experimentálním zařízení.
Abstract in different language: This work deal with a proposal of electromagnetic actuator with more coils, numerical solution of actuator in computational program Agros2D and verification of actuator on the experimental equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Hlavnicka_V12_04062014.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
058547_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,6 kBAdobe PDFView/Open
058547_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,23 kBAdobe PDFView/Open
058547_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.