Title: Návrh aktuátoru s permanentním magnetem
Other Titles: Design of Actuator with Permanent Magnet
Authors: Kurfiřt, Martin
Advisor: Mach, František
Referee: Karban, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14225
Keywords: elektromagnetický aktuátor;ventil;matematický model;permanentní magnet
Keywords in different language: electromagnetic actuators;valve;mathematical model;permanent magnet
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektromagnetické aktuátory, které v dnešní době doplňují starší pneumatické a hydraulické systémy. Hlavním cílem práce byl návrh akčního členu elektromagnetického ventilu s působením v místě toku kapaliny a to s použitím numerického modelu magnetického pole. Navržený akční člen ventilu byl následně vyroben a také experimentálně ověřen.
Abstract in different language: This Bachelor's is focused on the electromagnetic actuators that nowadays replace older pneumatic and hydraulic systems. The main purpose of work was a proposal actuator solenoid valve with operations in place of liquid flow by using a numerical model of the magnetic field. The proposed actuator valve was subsequently manufactured and experimentally verified
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Kurfirt.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
058549_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,67 kBAdobe PDFView/Open
058549_oponent.pdfPosudek oponenta práce395,23 kBAdobe PDFView/Open
058549_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce277,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.