Title: Návrh kogenerační jednotky pro rodinný dům
Other Titles: CHP design for the family house
Authors: Štampach, Jakub
Advisor: Dvorský, Emil
Referee: Hejtmánková, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14226
Keywords: kogenerace;kogenerační jednotka;rodinný dům;energie;návrh;elektrická energie;tepelná energie;spotřeba energie;tepelné ztráty;výpočet;spotřeba;náklady;výkon;bilance;zásobení;cena
Keywords in different language: CHP;cogeneration unit;house;energy;proposal;electrical energy;thermal energy;energy consumption;heat loss;calculation;costs;performance;balance;supply;price
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na určení energetické bilance rodinného domu, návrhu vhodné kogenerační jednotky a porovnání možností energetického zásobení.
Abstract in different language: The present work is focused on determining the energy balance of the house, designing a suitable cogeneration unit and a comparison of energy supply options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace-final.pdfPlný text práce593,91 kBAdobe PDFView/Open
058551_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,75 kBAdobe PDFView/Open
058551_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,92 kBAdobe PDFView/Open
058551_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.